Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

P-E-S (Prevence-Empatie-Sport)

Aktuální článek z letošního roku 2019 viz soubor níže (PES2019)

Obecně pro všechny ročníky:

P – přednášky, diskuse, skupinové práce, kolektivní hry na dané téma, projekty a prezentace vlastních názorů.

E – kolektivní hry, osobnostní hry, individuální i skupinová práce vedoucí k poznání sebe sama, spolužáků – kolektivu a ke vzájemné komunikaci Dílčí cíle:  poznat sám sebe a své spolužáky komunikace mezi žáky ve třídě prohloubení dobrých vztahů mezi spolužáky, formování kolektivu.

S – sportovní vyžití – tradiční i netradiční sport

 

Více v přiložením dokumentu níže.