Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Aktuality

  21. 05. 2020

ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem opět přivítala děti 

Více v odkazu zde.


Výuka na dálku - zadávání učiva

Dosavadní způsob výuky a zadávání učiva bude pokračovat do 19. 6. 2020


Vrácení poplatku za Itálii

Dle informací CK se bude vracet 100 % zaplacené částky. Předpokládáme, že věc bude vyřízena během června.


Vrácení poplatku za Irsko

Informace od CK je následující: Ti, kteří zaplatili plnou částku v řádných termínech, dostanou zpět 100 % na přelomu května a června (jedná se o většinu klientů).

Ti, kteří nedoplatili určené částky včas, budou kráceni o zatím blíže neurčený obnos.


Vrácení poplatku za školu v přírodě

V průběhu června bude vráceno 100 % zaplacené částky.


Vypořádání úhrady za školní družinu

Úhrada za školní družinu v období březen až červen 2020 bude převedena na období září až prosinec 2020.

Rodičům žáků, kteří již nebudou družinu navštěvovat, bude poměrná část úhrady vrácena v průběhu září 2020.


Vypořádání úhrady za školní zájmové kroužky

Úhrada za nerealizované kroužky v březnu až květnu 2020 bude převedena na období říjen až prosinec 2020.

  18. 05. 2020

Upozornění pro rodiče žáků 1. stupně přihlášených k docházce do školy od 25. 5. 2020

Žáci odcházejí ze školy dle informací vyplývajících z dotazníku, kterým jste dítě k výuce přihlásili.

Tzn. ihned po dopoledním programu (nejdříve v 11.40), nebo ve 13, ve 14, v 15, či v 16 hodin.

Žádné jiné varianty či výjimky nejsou z technických důvodů možné.


Od 25. 5. nelze vydávat obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole

Od 25. 5. do 30. 6. nelze vydávat obědy do nosičů.

Důvodem jsou mimořádná hygienická opatření – není povolen vstup cizích osob do prostor jídelny ani vnášení cizího nádobí.

  06. 05. 2020

Vracení výpůjček do školní knihovny – výhradně pro 9. ročník

Vypůjčené knihy a další materiály ze školní knihovny vracejte v průběhu přípravy na přijímací zkoušky do rukou paní Mgr. Kyptové nebo je vraťte s učebnicemi ve stanovených termínech.

Vrácení učebnic – platí výhradně pro 9. ročník

V pátek 5. 6. průběžně od 8 do 12 hodin se dostavte do školy do kabinetu své(ho) třídní(ho) učitele/učitelky se všemi učebnicemi. Výjimkou jsou učebnice ČJ, literatury a MAT, které si můžete ponechat až do přijímacích zkoušek. Tyto vrátíte přesně o týden později – v pátek 12. 6. opět mezi 8. a 12. hodinou. Do školy vstupujte na čip, nezvoňte zbytečně na sekretariát. Čip ve školní jídelně vraťte v den, kdy donesete poslední učebnice.

Vracení čipů – výhradně pro 9. ročník

Vrací se u kancelářského okénka v jídelně – v pátek 5. 6. nebo 12. 6., vždy od 7 do 10 hodin. Později to nepůjde.

 


Placení obědů na období od 25. 5.

V PŘÍPADĚ PLACENÍ OBĚDŮ HOTOVĚ MUSÍTE PŘIJÍT ZAPLATIT VE ČTVRTEK 21. 5. V DOBĚ OD 7 DO 14 HODIN.

Platíte-li inkasací z účtu, toto se vás netýká.


Informace pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

Důležité informace najdete v přiložených dokumentech po kliknutí na více informací.

DALŠÍ PARTNEŘI

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln

MENSA

Střední průmyslová škola stavební

TP Net

SKŘIVÁNEK

ANKETA