Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  26. 11. 2020

Tradiční sbírka pro Fond Sidus

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli nákupem magnetických záložek na tradiční sbírku Fondu Sidus na podporu léčeben pro dlouhodobě nemocné děti. Vybralo se 3200 Kč.Až do odvolání se přerušuje sběr papíru.

Děkujeme za pochopení.


Organizace vyučování od 30. 11. 2020

 

Od 30. 11. budou do školy na prezenční výuku chodit žáci 1. až 5. ročníku a 9. ročníku.

V lichých týdnech (od 30. 11. a 14. 12.) je doplní třídy 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C.

Ostatní třídy z 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat distančně.

V sudých týdnech (od 7. 12.) je doplní třídy 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 8. D.

 

Ostatní třídy z 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat distančně.

 

Na dny 21. a 22. 12. je stanoveno ředitelské volno.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace výdeje obědů od 30. 11. 2020

Výdej pro žáky na distanční výuce mezi 11.30 – 11.45 do jídlonosičů.

Od 11.45 výdej žákům na prezenční výuce s konzumací ve školní jídelně.

Nemáte-li o stravování v některé dny zájem (např. v době distanční výuky), od úterý 24. 11. můžete obědy odhlásit prostřednictvím strava.cz či na telefonním čísle 777 777 892.


Příprava na přijímací zkoušky online 

Více v přiloženém dokumentu po kliknutí na více.


LYŽAŘSKÝ A SNOWBORDOVÝ KURZ – LEDEN 2021

Škola pořádá 3. – 10. ledna 2021 snowboardový kurz pro 8. ročník (může doplnit 9. ročník) a 17. – 24. ledna lyžařský kurz pro 7. ročník.

Pokud by nebylo možné vzhledem ke zdravotní situaci kurzy realizovat, budou platby okamžitě v plné výši vráceny plátcům.

Přihlášky je možné vyzvednout také vytištěné u hlavního vchodu školy.Pro bližší informace klikněte na více.

  25. 11. 2020

Bližší pokyny k distanční výuce pro žáky a rodiče

 

1) Distanční výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu včetně přestávek.

2) Distanční výuka je povinná.

3) Žáci denně sledují pokyny v Bakalářích (ŽK), kde je také odkaz na úložiště OneDrive, a Teams.

4) V případě problémů kontaktujte svou/svého vyučující(ho) daného předmětu.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

  02. 11. 2020

Možnost rozšiřujícího studia všech předmětů (v AJ)

Centrum pro talentovanou mládež

https://www.ctm-academy.cz/online/proc-studovat-online


Ucelený systém individuálního učení, se kterým můžete začít na druhém stupni základní školy nebo nižším gymnáziu a dopracovat se až ke složení jedné i více mezinárodních AP zkoušek. 


Vzájemné učení a doučování mezi žáky/studenty = projekt talentify.me

Jste ochotni pomoci s učením druhým?

Hledáte pomoc s učením u vrstevníků?

Navštivte www.talentify.me – pro připojení využijte své školní maily @zseliska.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech po kliknutí na více.