Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  08. 04. 2021

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od 1. září 2021

Seznam přijatých žáků2021.pdf


Články k otevření naší školy a k průběhu testování naleznete v odkazu zde.


Testování žáků od 12. 4.

Vážení rodiče,

podmínkou pro přítomnost dítěte ve škole je negativní test. Testovat se bude od 12. 4. 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek.

Žádáme Vás, abyste nám dali důvěru a nechali dohled nad testováním na pedagogických pracovnících. Důvodem je velký počet testovaných.​

Pokud trváte na přítomnosti u testování (lze u žáků 1. až 3. tříd), přijďte s dítětem do školy nejpozději v 7.15. Testování provedete osobně podle pokynu dohlížejícího pracovníka.

Kdo se ve škole nemusí testovat (dle pokynů k 8. 4.)

1) kdo si donese potvrzení z odběrového místa o negativním testu (ne starším než 48 hodin)
2) kdo je v 90denní lhůtě od pozitivního testu na covid – nutno doložit (např. adresná SMS o pozitivitě)
3) kdo je alespoň 14 dní po posledním očkování proti covidu

Děkujeme Vám za spolupráci.​

Rozpis rotační výuky:

​1) od 12. 4. se učí prezenčně (chodí do školy): 1. třídy, 3. třídy a 5. B. Ostatní třídy se učí distančně (na dálku). Tento rozpis platí pro všechny liché týdny podle běžného kalendáře.

2) od 19. 4. se učí ​prezenčně (chodí do školy): 2. třídy, 4. třídy a 5. A a 5. C. Ostatní třídy se učí distančně (na dálku). Tento rozpis platí pro všechny sudé týdny podle běžného kalendáře.

Pokyny ke stravování od 12. 4.

1) Od 12. 4.  jsou Všem žákům centrálně odhlášeny obědy, a to z důvodu rotační výuky na 1. stupni. V případě zájmu o stravování je nutné si obědy přihlásit - na pondělí 12. 4. nejpozději do 18.00 v neděli 11. 4. na jidelna@zseliska.cz či na 777 777 892, dále pak na strava.cz.

2) Pro všechny zájemce z řad žáků na distanční výuce je stanoven výdej obědů do jídlonosičů od 11.15 do 11.45. 

  07. 04. 2021

Péče o žáky rodičů vybraných profesí v době distanční výuky

Pro žáky z 1. stupně naší školy, jejichž rodiče patří do vybraných profesí (vizte přílohu), existuje možnost od 6 do 17 hodin navštěvovat skupinu speciálně zřízenou za tímto účelem, a to v týdnech, kdy má žák distanční výuku.

Pokud toho využijete, vyplňte prosím záznam o převzetí (opět v příloze) a odešlete ho prosím paní asistentce Pavlíně Valentové na valentova@zseliska.cz. Na dny, kdy dítě pošlete do školy, nezapomeňte objednat stravu ve školní jídelně. Obědy musíte zaplatit.

ZÁZNAM O PŘEVZETÍ DÍTĚTE (3).docx    Vybrané profese.doc.pdf


Testování žáků na covid před přijímacími zkouškami

Žáci, kteří se účastní přijímacích zkoušek v týdnu od 3. 5., se mohou přijít otestovat na covid do školy, a to v pátek 30. 4. v čase od 8 do 11.30. O výsledku testu jim bude vydáno potvrzení, které je pro tento účel platné 7 dní.

 

Změny termínů v konání přijímacích zkoušek

V návaznosti na krizová opatření ve školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

Typ oboru

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA   

1. ŘÁDNÝ TERMÍN (3. KVĚTNA 2021) 2. ŘÁDNÝ TERMÍN (4. KVĚTNA 2021) 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN (2. ČERVNA 2021) 2. NÁHRADNÍ TERMÍN (3. ČERVEN 2021)

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. ŘÁDNÝ TERMÍN (5. KVĚTNA 2021) 2. ŘÁDNÝ TERMÍN (6. KVĚTNA 2021) 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN (2. ČERVNA 2021) 2. NÁHRADNÍ TERMÍN (3. ČERVEN 2021)

 

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška
Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. V případě, že školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může stanovit odlišný termín konání.

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Sledujte, prosím, stránky zvolené střední školy.

  19. 03. 2021

 

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Elektronický zápis byl spuštěn na adrese 

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz probíhá do 13. 4. 2021.

Více v těchto dokumentech

1) pokyny k podání žádosti k zápisu

pokyny k podání žádosti k zápisu.docx.pdf

2) pokyny k odkladu a předčasnému zápisu

pokyny k odkladu a předčasnému zápisu.pdf

3) souhlas druhého zákonného zástupce s umístěním dítěte na školu

souhlas zákonného zástupce.pdf

4) First Grade Admission/Đăng ký vào lớp 1/Запись в 1-е классы начальных школ/Бага сургуулийн 1-р ангид элсэлт авч байна

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné dotazy k chodu školy vám zodpoví ředitel školy i obě jeho zástupkyně.

VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

https://www.youtube.com/watch?v=qboW5fY31wo

Videoprocházka školou - březen 2021 (vytvořeno absolventem naší školy)

https://www.youtube.com/watch?v=rXsIZpISoLw

Představení školy v německém jazyce

https://www.youtube.com/watch?v=ZkS1usWjhHs

 

O přijetí žáků rozhodne ředitel školy v termínu 14. – 19. 4. 2021.