Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  26. 05. 2023

 

Přijímáme děti do 6. – 9. tříd s nástupem od 1. 9. 2023

 

Ve všech třídách AJ + výběr mezi francouzským a německým jazykem.

 

Lze vybírat mezi klasickou matematikou a metodou Hejného.


NÁBOR DO ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

Více naleznete zde (nábor do Ústeckého dětského sboru.pdf)


 

 

Nový E-SHOP školy

 

Odkaz naleznete na našich stránkách vedle odkazů na FACEBOOK a INSTAGRAM případně v nepřehlédněte.

 


 

Důležité informace pro rodiče strávníků

 

Dokument ke stažení zde: Informace pro rodiče.doc

 


Zápis k povinné školní docházce (1. třídy pro rok 2023/2024)

 

Seznam přijatých naleznete zde.

 

První schůzka rodičů a třídních učitelek se koná ve škole ve čtvrtek 15. 6. od 16 hodin.

 


Přijmeme vyučenou kuchařku a pomocné kuchařky s praxí do školní jídelny. Nástup od 21. 8. 2023.

Bližší informace u vedoucí jídelny na tel. 777 777 892.


Zápis k povinné školní docházce (1. třídy pro rok 2023/2024)

 

Kompletní pokyny k zápisu najdete zde.

 

Souhlas druhého zákonného zástupce naleznete zde.

 

Vstup do systému naleznete zde.

 


 

Naše škola navázala spolupráci s metodickým centrem pro učitele cizích jazyků a jazykovou školou contexta.

 

(www.contexta.cz)

 

Contexta s.r.o.

Stali jsme jejich pilotní školou.

  17. 02. 2023

Aktuální číslo školního časopisu najdete (zde)


 

 

V letošním školním roce (2022/2023) probíhá opět sběr papíru.

 

Bude se konat každý první čtvrtek v měsíci.

 

Finální výsledky naleznete zde.

 

Bližší informace v letáku zde (leták 2022-2023.pdf)


 

 

Od 1.9 2022 NAVÝŠENÍ CEN OBĚDU Z DŮVODŮ VYSOKÝCH CEN POTRAVIN.

 

1. KATEGORIE    1tř.  -  4tř.           30,-Kč

2. KATEGORIE    5tř.  -  8tř.           32,-Kč

3. KATEGORIE    9tř.                       35,-Kč

ČIP na odběr stravy a vstup do budovy školy  125,-Kč.

Prosíme o navýšení limitu pro inkasní platbu z bankovního účtu na 900,-Kč za osobu.


Upozornění na zákaz vjezdu k budově školy

Na základě podnětu Městské policie Ústí nad Labem upozorňujeme všechny řidiče na riziko pokuty při vjezdu do zákazu k budově školy.


 

 


Od 1. 1. 2022 poplatek ve výši 115 Kč za čip (na vstup do školy a pro výběr stravy v jídelně) je NEVRATNÝ. 

  12. 10. 2021

Národní plán doučování

V souvislosti s národním plánem doučování bude na naší škole od října do prosince odučeno přes 400 vyučovacích hodin vedle běžné výuky. Budou tak podpořeni žáci, kteří mají problémy se zvládáním učiva v souvislosti s omezením provozu škol v minulém školním roce. Další doučování probíhá v rámci projektu EU (tzv. šablony).

Jazyková příprava cizinců

Naši školu v současné době navštěvuje přibližně 10% cizinců. Řada z nich má jazykovou bariéru, která významně ovlivňuje jejich vzdělávání. Ve škole v tomto pololetí probíhá prozatím 5 kurzů jazykové přípravy, které navštěvuje celkem 34 žáků napříč všemi ročníky. Jsou mezi nimi i žáci z jiných ústeckých škol, které neposkytují jazykovou přípravu. Naše základní škola je také jednou ze dvou škol v Ústeckém kraji, jež poskytuje jazykovou přípravu i distančně pro vzdálenější školy z jiných obcí.


10. výročí spolupráce s partnerskou školou

V tomto školním roce oslaví naše škola 10leté výročí spolupráce s naší partnerskou školou - Lessing-Gymnasium Döbeln. K tomuto výročí chystáme další společné akce, které byly přerušeny pandemií koronaviru.

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola byla oceněna vedením DofE (Duke of Edinburgh) České republiky za vynikající práci s mládeží.

logo Dofe.cz


 

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA PRO DĚTI/ŽÁKY CIZINCE

           

INFORMACE PRO RODIČE

 

ЯЗЫКОВАЯПОДГОТОВКА ДЛЯДЕТЕЙШКОЛЬНИКОВИНОСТРАНЦЕВ.pdf

 

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHOTRẺ EM HỌC SINHNGOẠI QUỐC.pdf

 


 

Školní řád od 1. 9. 2021.pdf