Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

FACEBOOK - INSTAGRAM

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  20. 02. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

blíží se splatnost školy v přírodě pro 2. – 5. ročník. Žádáme tímto zákonné zástupce, jejichž děti jsou na ŠVP přihlášené a nemají zaplacenou zálohu, aby ji uhradili do 31. 3. 2023. Celá částka pak musí být uhrazena nejpozději 30. 4. 2023.

platební údaje

číslo bank. účtu: 3762950217/0100, VS 3243, výše částky dle pokynu na přihlášce, poznámka příjemci: jméno a příjmení žáka, třída.

Děkujeme za včasné úhrady

 

Naše škola navázala spolupráci s metodickým centrem pro učitele cizích jazyků a jazykovou školou contexta.

 

(www.contexta.cz)

 

Contexta s.r.o.

Stali jsme jejich pilotní školou.

 


Zápis k povinné školní docházce (1. třídy pro rok 2023/2024)

 

Úterý 11. 4. 2023 v době od 13:00 - 18:00 hod.

 

Kompletní pokyny k zápisu najdete zde.

 

Souhlas druhého zákonného zástupce naleznete zde.

 

Vstup do systému naleznete zde.

  17. 02. 2023

Aktuální číslo školního časopisu najdete (zde)


Škola v přírodě

Pro 3. – 5. ročník – školní rok 2022/2023

Závaznou přihlášku naleznete zde(Závazná přihláška na ŠKOLU V PŘÍRODĚ.docx)


Caorle

Kurz je určen pro žáky 6. ročníku.

Caorle 2023.pdf


Vážení zákonní zástupci,

zbylo několik volných míst na školu v přírodě pro 3. - 5. ročník. V případě zájmu kontaktujte neprodleně třídní učitelky vašich dětí.

Místo:           Rekreační středisko Máj – Plasy (u Plzně)

Termín:        2. 6 – 9. 6. 2023

Téma školy v přírodě : Cestování časem

Cena:            4 390,-Kč

Omlouváme se za změnu termínu, která byla způsobena z organizačních důvodů na straně poskytovatele.


 

V letošním školním roce (2022/2023) bude probíhat opět sběr papíru.

 

Bude se konat každý první čtvrtek v měsíci.

Aktuální výsledky zde.

 

Bližší informace v letáku zde (leták 2022-2023.pdf)


 

 

Od 1.9 2022 NAVÝŠENÍ CEN OBĚDU Z DŮVODŮ VYSOKÝCH CEN POTRAVIN.

 

1. KATEGORIE    1tř.  -  4tř.           30,-Kč

2. KATEGORIE    5tř.  -  8tř.           32,-Kč

3. KATEGORIE    9tř.                       35,-Kč

ČIP na odběr stravy a vstup do budovy školy  125,-Kč.

Prosíme o navýšení limitu pro inkasní platbu z bankovního účtu na 900,-Kč za osobu.


Upozornění na zákaz vjezdu k budově školy

Na základě podnětu Městské policie Ústí nad Labem upozorňujeme všechny řidiče na riziko pokuty při vjezdu do zákazu k budově školy.


 

 


Od 1. 1. 2022 poplatek ve výši 115 Kč za čip (na vstup do školy a pro výběr stravy v jídelně) je NEVRATNÝ. 

  12. 10. 2021

Národní plán doučování

V souvislosti s národním plánem doučování bude na naší škole od října do prosince odučeno přes 400 vyučovacích hodin vedle běžné výuky. Budou tak podpořeni žáci, kteří mají problémy se zvládáním učiva v souvislosti s omezením provozu škol v minulém školním roce. Další doučování probíhá v rámci projektu EU (tzv. šablony).

Jazyková příprava cizinců

Naši školu v současné době navštěvuje přibližně 10% cizinců. Řada z nich má jazykovou bariéru, která významně ovlivňuje jejich vzdělávání. Ve škole v tomto pololetí probíhá prozatím 5 kurzů jazykové přípravy, které navštěvuje celkem 34 žáků napříč všemi ročníky. Jsou mezi nimi i žáci z jiných ústeckých škol, které neposkytují jazykovou přípravu. Naše základní škola je také jednou ze dvou škol v Ústeckém kraji, jež poskytuje jazykovou přípravu i distančně pro vzdálenější školy z jiných obcí.


10. výročí spolupráce s partnerskou školou

V tomto školním roce oslaví naše škola 10leté výročí spolupráce s naší partnerskou školou - Lessing-Gymnasium Döbeln. K tomuto výročí chystáme další společné akce, které byly přerušeny pandemií koronaviru.

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola byla oceněna vedením DofE (Duke of Edinburgh) České republiky za vynikající práci s mládeží.

logo Dofe.cz


 

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA PRO DĚTI/ŽÁKY CIZINCE

           

INFORMACE PRO RODIČE

 

ЯЗЫКОВАЯПОДГОТОВКА ДЛЯДЕТЕЙШКОЛЬНИКОВИНОСТРАНЦЕВ.pdf

 

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHOTRẺ EM HỌC SINHNGOẠI QUỐC.pdf

 


 

Školní řád od 1. 9. 2021.pdf