Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  18. 01. 2021

www.dostupnedoucovani.cz

Studentský dobrovolnický projekt www.dostupnedoucovani.cz

Určený žákům od 9 do 14 let. Doučování je poskytováno bezplatně.


Informace pro strávníky ŠJ


Vzhledem k prodloužení mimořádných opatření budou zatím na období 11. až 22. 1. odhlášeny stravenky (netýká se 1. a 2. třídy).
Pokud máte zájem o odběr obědů do jídlonosičů, musíte si na toto období stravenky přihlásit - přihlašování je možné od pátku 8. 1. do neděle 10. 1. do 13.00 (prostřednictvím strava.cz nebo jidelna@zseliska.cz nebo 777 777 892).
Děkujeme Vám za pochopení​!


 

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia


Letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky. Ředitelé středních škol budou moci uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.


O tom, zda ve škole budou jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, budou moct ředitelé u čtyřletých oborů rozhodnout do 8. března na základě počtu podaných přihlášek na školu. Uchazeči se mohou na školy hlásit do 1. března. Obvykle většina podává přihlášky na dvě školy.
   

Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.
 

Vzhledem k vzniklé situaci prosíme o sledování stránek školy, MŠMT a Cermatu.


 

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Prezenčně (ve škole) se učí 1. a 2. třídy.

Všechny ostatní třídy se učí distančně podle rozvrhu stejným způsobem jako na podzim.

Sledujte pravidelně ŽK a své účty na office.com (Teams, OneDrive).

Děkujeme všem za spolupráci!

 

Výdej obědů od 4. 1. 2021

Výdej pro žáky na distanční výuce mezi 11.15 – 11.40 do jídlonosičů.

Od 11.45 výdej žákům na prezenční výuce (1. a 2. třídy podle rozvrhu hodin) s konzumací ve školní jídelně.

Stravenky pro 3. až 9. třídy jsou od 4. 1. automaticky odhlášeny. Pokud máte o stravování zájem (vyzvedávání do jídlonosičů), můžete obědy přihlásit prostřednictvím strava.cz či na telefonním čísle 777 777 892 či na jidelna@zseliska.cz.

Děkujeme za spolupráci.​

 

 


LYŽAŘSKÝ A SNOWBORDOVÝ KURZ – LEDEN 2021

Snowboardový kurz se neuskuteční.

Lyžařský kurz se neuskuteční.

Zaplacené peníze budou co nejdříve vráceny.


Až do odvolání se přerušuje sběr papíru.

Děkujeme za pochopení.


 

Příprava na přijímací zkoušky online 

Více v přiloženém dokumentu po kliknutí na více.

  25. 11. 2020

Bližší pokyny k distanční výuce pro žáky a rodiče

 

1) Distanční výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu včetně přestávek.

2) Distanční výuka je povinná.

3) Žáci denně sledují pokyny v Bakalářích (ŽK), kde je také odkaz na úložiště OneDrive, a Teams.

4) V případě problémů kontaktujte svou/svého vyučující(ho) daného předmětu.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

  02. 11. 2020

Možnost rozšiřujícího studia všech předmětů (v AJ)

Centrum pro talentovanou mládež

https://www.ctm-academy.cz/online/proc-studovat-online


Ucelený systém individuálního učení, se kterým můžete začít na druhém stupni základní školy nebo nižším gymnáziu a dopracovat se až ke složení jedné i více mezinárodních AP zkoušek. 


Vzájemné učení a doučování mezi žáky/studenty = projekt talentify.me

Jste ochotni pomoci s učením druhým?

Hledáte pomoc s učením u vrstevníků?

Navštivte www.talentify.me – pro připojení využijte své školní maily @zseliska.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech po kliknutí na více.