Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Informace o školní družině

Vnitřní řád školní družiny.pdf


Úprava odchodů ze ŠD:
      a) po obědě do 13.50 hod.
      b) po 15.00 hod.


Školní družina v provozu od 6.00 do 17.00.

Děti, které nebudou mít vyplněný zápisní lístek mohou bez doprovodu odejít pouze v případě, že budou mít od rodičů písemně čas odchodu.


Kontakty - vychovatelky

  V tomto školním roce máme 7 oddělení, kde je zapsáno 200 dětí, kterým se věnuje 7 vychovatelek ŠD.


1.A  - Bc. Jana Skalová - skalova@zseliska.cz
1.B  - Gabriela Špetová - spetova@zseliska.cz
1.C  - 
Pavlína Valentová - valentova@zseliska.cz
2.A+3.C  - Renata Šindelářová - sindelarova@zseliska.cz
2.B+3.C  - Vladimíra Kohoutová (ved. vych.) - druzina@zseliska.cz
3.A+2.C  - Helena Piroutková - piroutkova@zseliska.cz
3.B+2.C  - Lucie Zrůstová - zrustova@zseliska.cz

Informace k platbám za ŠD:

účet:  3762950217/0100
variabilní symbol:  3844
konstantní symbol:  0308
zpráva pro příjemce:  příjmení, jméno a třída žáka
částka:   a) od 15.9. - 30.9.  ..................800,-Kč (září - prosinec)
              b)  do 31.1.      .......................1200,-Kč (leden - červen)