Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Pedagogický sbor

 

Příjmení a jméno Třída Specializace
Alinče Martin, Mgr., Bc.   Ředitel školy
Crháková Martina, Mgr.   Zástupce ředitele pro provoz a ŠVP
Čermák Dominik, Mgr.    
Fárková Radka, Mgr., Bc. 3. B Koordinátor environmentální výchovy - 1. stupeň
Frič Pavel, Mgr. 6. A  
Grégory Janet Sabine    
Grusová Lenka, Mgr. 5. C  
Hulešová Brigita, Mgr. 3. C  
Holá Lucie, Mgr. 4. C  
Chodovská Patricie, Mgr. 4. A  
Jech Jan, Mgr.    
Jílková Markéta, Mgr. 2. B Speciální pedagogika
Kandlová Kateřina, Ing.    
Klímek Karel 7. C  
Kolská Iva, Mgr. 5. A  
Komjáti Leová Jana, Mgr. 6. B  
Kořenská Hana, Mgr. 1. A Řečová výchova a logopedická asistence, koordinátor pro práci s žáky-cizinci
Kovaříková Magda, Mgr. 9. B  
Křížová Petra    
Kypta Radek, Mgr.    
Kyptová Petra, Mgr.    
Lédl Josef, Mgr. 8. B Koordinátor environmentální výchovy
Macková Lenka, Mgr. 5. B Péče o nadané žáky, speciální pedagogika
Mikulášková Šárka, Mgr.   Speciální pedagogika, statutární zástupce ředitele školy
Nováková Iveta, Mgr. 1. B  
Piherová Markéta, Mgr.   Výchovná poradkyně pro 2. stupeň, Speciální pedagogika, Koordinátorka DofE
Ponížilová Šárka, Mgr.    
Procházková Kamila, Mgr.    
Ruiz Ruben    
Svobodová Patricie, Mgr. 7. B  
Šaferová Yvonne, Mgr.    
Šilínková Hana, Mgr. 4. B Péče o nadané žáky
Šímová Jana, Mgr. 2. C  
Šlechtová Hana, Ing.    
Šmicová Klára, Mgr. 6. C  
Šrejberová Martina, Mgr. 8. C  
Vašátková Dana, Mgr. 1. C  
Tahalová Zdeňka, Mgr.  7. A  
Týlová Eliška, Mgr.    
Veigendová Miroslava, Mgr. 3. A  
Vilišová Markéta, Mgr. 8. D Správa školní matriky
Vlčková Klára, Mgr.    
Vlčková Markéta, Mgr. 2. A Speciální pedagogika, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Vosáhlová Alena, Mgr. 9. A  
Votočková Jana, Mgr. 8. A Metodik prevence
Zapletal Jaromír, Mgr. 9. C Správa internetových stránek školy, koordinátor ICT

Zastupující třídní učitel pro 6. ročník - Kandlová Kateřina, Mgr.

Zastupující třídní učitel pro 7. ročník - Ponížilová Šárka, Mgr.              

Zastupující třídní učitel pro 8. ročník - Čermák Dominik, Mgr.            

Zastupující třídní učitel pro 9. ročník - Jan Jech, Mgr.

     

Příjmení a jméno Specializace
Brablecová Michaela Asistentka pedagoga a školní asistentka
Hájková Beberová Miroslava Asistentka pedagoga
Helešicová Markéta Vychovatelka ve školní družině
Hofhanslová Helena, Bc. Školní asistentka
Kohoutová Vladimíra Vedoucí vychovatelka ve školní družině
Mádlová Lucie Vychovatelka ve školní družině
Němcová Lucie, Bc. Asistentka pedagoga
Piroutková Helena Vychovatelka ve školní družině
Šindelářová Renata Vychovatelka ve školní družině
Šíf Josef, Mgr. Asistent pedagoa
Skalová Jana, Bc. Vychovatelka ve školní družině
Špetová Gabriela Vychovatelka ve školní družině
Valentová Pavlína Vychovatelka ve školní družině
Váňová Radka Školní asistentka

 

DALŠÍ PARTNEŘI

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln

MENSA

Střední průmyslová škola stavební

TP Net

SKŘIVÁNEK

ANKETA