Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Školní FACEBOOK

Univerzita J. E. Purkyně

 

Pedagogický sbor

 

Příjmení a jméno Třída Specializace
Alinče Martin, Mgr., Bc.   Ředitel školy
Crháková Martina, Mgr.   Zástupce ředitele pro provoz a ŠVP
Čermák Dominik, Mgr. 7. B  
Fárková Radka, Mgr., Bc. 1. C Koordinátor environmentální výchovy - 1. stupeň
Frič Pavel, Mgr. 8. A Správa školní matriky
Grégory Janet Sabine    
Grusová Lenka, Mgr. 2. C  
Hulešová Brigita, Mgr. 5. C  
Holá Lucie, Mgr. 1. B  
Chodovská Patricie, Mgr. 1. A  
Jech Jan, Mgr. 7. A  
Jílková Markéta, Mgr. 4. B Speciální pedagogika
Kandlová Kateřina, Ing.    
Kellnerová Veronika, Mgr. 3. C  
Klímek Karel 9. C  
Kolská Iva, Mgr. 2. A  
Kořenská Hana, Mgr. 3. A Řečová výchova a logopedická asistence, koordinátor pro práci s žáky-cizinci
Kovaříková Magda, Mgr. 8. B  
Křížová Petra    
Kypta Radek, Mgr.    
Kyptová Petra, Mgr.    
Lédl Josef, Mgr.   Koordinátor environmentální výchovy
Macková Lenka, Mgr. 2. B Péče o nadané žáky, speciální pedagogika
Mikulášková Šárka, Mgr.   Speciální pedagogika, statutární zástupce ředitele školy
Nestoroská Nikola, Mgr. 6. C  
Nováková Iveta, Mgr. 3. B  
Piherová Markéta, Mgr.   Výchovná poradkyně pro 2. stupeň, Speciální pedagogika, Koordinátorka DofE
Ponížilová Šárka, Mgr. 7. C  
Procházková Kamila, Mgr.    
Radujko Natalija    
Ruiz Ruben    
Šaferová Yvonne, Mgr.    
Šilínková Hana, Mgr. 5. B Péče o nadané žáky
Šímová Jana, Mgr. 4. C  
Šlechtová Hana, Ing.    
Šmicová Klára, Mgr. 8. C  
Šrejberová Martina, Mgr.    
Svobodová Patricie, Mgr. 9. B  
Vašátková Dana, Mgr. 2. C  
Tahalová Zdeňka, Mgr.  9. A  
Vanclová Marie, Mgr.     
Vašátková Dana, Mgr. 1. D  
Veigendová Miroslava, Mgr. 5. A  
Vilišová Markéta, Mgr.   Správa školní matriky
Vlčková Klára, Mgr.    
Vlčková Markéta, Mgr. 4. A Speciální pedagogika, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Vosáhlová Alena, Mgr. 6. B  
Votočková Jana, Mgr. 6. A Metodik prevence
Zapletal Jaromír, Mgr.   Správa internetových stránek školy, koordinátor ICT

Zastupující třídní učitel pro 6. ročník - Zapletal Jaromír, Mgr.

Zastupující třídní učitel pro 7. ročník - Procházková Kamila, Mgr.              

Zastupující třídní učitel pro 8. ročník - Kandlová Kateřina, Ing.            

Zastupující třídní učitel pro 9. ročník - Lédl Josef, Mgr.

     

Příjmení a jméno Specializace
Brablecová Michaela Asistentka pedagoga a školní asistentka
Hájková Beberová Miroslava Asistentka pedagoga
Kohoutová Vladimíra Vedoucí vychovatelka ve školní družině
Marková Veronika, Bc. Asistentka pedagoga
Piroutková Helena Vychovatelka ve školní družině
Šindelářová Renata Vychovatelka ve školní družině
Šíf Josef, Mgr. Asistent pedagoa
Skalová Jana, Bc. Vychovatelka ve školní družině
Špetová Gabriela Vychovatelka ve školní družině
Tlustá Kamila, Bc. Vychovatelka ve školní družině
Valentová Lenka Asistentka pedagoga
Valentová Pavlína Vychovatelka ve školní družině
Zadinová Barbora, Bc. Asistentka pedagoga
Zrůstová Lucie Vychovatelka ve školní družině