Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

motivační nástěnka.jpg

Žákovský parlament

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2020/2021

6. A -  OBERT Matěj, HANZL Václav

6. B - SZINAI Thaddeus, WÁWRA Ondřej

6. C - CIPROVÁ Klára, ŠŤOVÍČEK Vítek

7. A -  KALEMAN Martin, KURTA Miroslav

7. B - IPSER Adam, RUSŇÁKOVÁ Anna, STAŇKOVÁ Helena

7. C -  PTÁČKOVÁ Kristýna, SIEBER Viktor

8. A -  DO Khoa Bui, KALAFÚTOVÁ Ema

8. B -  JÍLKOVÁ Barbora, ŠKVOROVÁ Kateřina

8. C -  HOLUBOVÁ Karolína, NGUYEN Khan

8. D - JURČÍK Tomáš, PTÁČEK Lukáš

9. C -  KONOPOVÁ Lenka, SOUKUPOVÁ Barbora

KOORDINÁTORKA – Kamila Procházková


Žákovský parlament se začal scházet v únoru 2021 prostřednictvím online schůzek v Teams každý čtvrtek před vyučováním.  Přes počáteční poznávání a ostych jsme začali spolupracovat a přicházet s novými nápady, a to i přes to, že možnost zapojení v online prostoru není tak veliká jako v běžném školním roce. 

Prvním úkolem bylo zmapovat názory našich spolužáků na online výuku. Výstup z tohoto  dotazování bude zveřejněn prostřednictvím  školního časopisu.

Naším dalším cílem je pokusit se společně  zvednout  náladu všem, kteří už cítí vyčerpání z tohoto náročného školního roku a ztrácejí motivaci nejen k online učení. Vytváříme proto prostor nazvaný „ MOTIVAČNÍ NÁSTĚNKA“. Pojďte se s námi podělit o jakýkoli krátký pozitivní příspěvek nebo vzkaz z dnešní doby (maximálně pět vět), který dokáže rozesmát, povzbudit, udělat radost. Pošlete ho zástupcům školního parlamentu či paní učitelce Kamile Procházkové. Poté si můžete s úsměvem pročítat vybrané vzkazy na nástěnce. I tvůj příspěvek může být motivací pro ostatní. Neboj se a napiš!

S pozdravem

zástupci žákovského parlamentu

 

Časový rozvrh schůzek členů žákovského parlamentu

Třída Zástupci třídy Místo Čas
Měsíc Datum (středa)    
       
       
       

Aktivity žákovského parlamentu

Žákovský parlament pomáhá (roznáška svačin žákům)

Oběd na přání (návrh obědu pro školní jídelnu)

Školní časopis (příspěvky žáků do elektronického časopisu)

Vánoce pro zvířata v útulku (sbírka potřeb pro opuštěná zvířata)

Literární Ústí (příspěvky do literární soutěže pro všechny ústecké ZŠ)

Vánoce ve škole (podíl na přípravě)

Eliščino hudební jaro (podíl na přípravě)

Výtvarné Ústí (příspěvky do výtvarné soutěže Naše Ústí pro všechny ústecké ZŠ)

Aktivity dle návrhu žáků nebo školy v průběhu školního roku

Ústecký parlament dětí a mládeže http://usti.kpdmuk.cz/