Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

  1. Název
      Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

  2. Zřizovací listina

  3. Organizační struktura

  4. Kontaktní spojení

  5. Platby lze poukázat na účet: 3762950217/0100

  6. IČ: 44555491

  7. DIČ: CZ44555491 (neplátce DPH)

  8. Dokumenty

  9. Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí

12. Formuláře

13. Popisy postupů

14. Předpisy

Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
      Za vydání duplikátu, zápisového lístku a ostatních dokumentů vydávaných školou činí poplatek 100 Kč. Poplatek je splatný v pokladně školy hotově před vydáním duplikátu.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva

18. Informační memorandum
      Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

19. Oznamovací systém

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317,
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz.