Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Obě skupiny
6:00 — 7:45 Příchod do ŠD (ranní zaměstnání, odpočinková činnost, příprava na vyučování)

 

I. skupina (1. a 2. třídy)
11:40 — 13:00 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)
13:00 — 14:00 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)

 

II. skupina (2. a 3. třídy)
11:40 — 13:00 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)
13:00 — 14:00 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)

 

Obě skupiny
14:00 — 15:00 Společné akce ŠD (promítání filmů, návštěva kulturních zařízení, hry a soutěže) a sportovní činnost (v přírodě, na hřišti, tělocvičně)
15:00 — 17:00 Odchod z družiny (individuální zájmová činnost, didaktické a na rozvoj myšlení zaměřené hry)