Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Informace o školní družině


Vnitřní řád školní družiny.pdf


 

 Samostatný odchod dítěte ze ŠD pouze písemně s časem odchodu a podpisem rodičů.

 
 
Odchody ze ŠD:
 
      a) po obědě do 13.50 hod.
 
      b) po 15.00 hod.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00.

Děti, které nebudou mít vyplněný zápisní lístek mohou bez doprovodu odejít pouze v případě, že budou mít od rodičů písemně čas odchodu.

 

Kontakty - vychovatelky

  V tomto školním roce máme 7 oddělení, kde je zapsáno 200 dětí, kterým se věnuje 7 vychovatelek ŠD.


1. B  - Bc. Jana Skalová - skalova@zseliska.cz
2. B a 3. A  - Gabriela Špetová - spetova@zseliska.cz
2.C a 3. A  - Lucie Zrůstová
 - zrustova@zseliska.cz
1.C+3.třídy  - Renata Šindelářová - sindelarova@zseliska.cz
2.A+3.B  - Vladimíra Kohoutová (ved. vych.) - druzina@zseliska.cz
1.A+3.C  - Helena Piroutková - piroutkova@zseliska.cz

1. D + 2. A - Bc. Tlustá K.   -  tlusta@zseliska.cz

Informace k platbám za ŠD:

účet:  3762950217/0100
variabilní symbol:  3844
konstantní symbol:  0308
zpráva pro příjemce:  příjmení, jméno a třída žáka
částka:   a) od 15.9. - 30.9.  ..................800,-Kč (září - prosinec)
              b)  do 31.1.      .......................1200,-Kč (leden - červen)