Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Informace o školní družině


Informace k platbám za ŠD:

Měsíční úplata ve školní družině pro školní rok 2024/2025 stanovená zřizovatelem školy činí 250,- Kč. Částka je splatná vždy k 15. dni daného měsíce a bude stržena v elektronické evidenci plateb žáků.


Vnitřní řád školní družiny.pdf


 

 Samostatný odchod dítěte ze ŠD pouze písemně s časem odchodu a podpisem rodičů.

 
 
Odchody ze ŠD:
 
      a) po obědě do 14.00 hod.
 
      b) po 15.00 hod.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00.

Děti, které nebudou mít vyplněný zápisní lístek mohou bez doprovodu odejít pouze v případě, že budou mít od rodičů písemně čas odchodu.

 

Kontakty - vychovatelky

  V tomto školním roce máme 7 oddělení, kde je zapsáno 200 dětí, kterým se věnuje 7 vychovatelek ŠD.

 

1. C  - Bc. Gabriela Hubáčková - hubackova@zseliska.cz
3. B a 3. C  - Gabriela Špetová - spetova@zseliska.cz
1.B a 2. D  - Lucie Zrůstov
á - zrustova@zseliska.cz
2.C+3.A  - Renata Hamplová - hamplova@zseliska.cz
2.B+3.A  - Vladimíra Kohoutová (ved. vych.) - druzina@zseliska.cz
2.A+3.C  - Helena Piroutková - piroutkova@zseliska.cz

1. A + 2.D - Bc. Tlustá K.   -  tlusta@zseliska.cz