Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Název projektu: Modernizace učeben fyziky a chemie

Příjemce: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

Stručný popis:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v přírodovědných oborech na Základní škole E Krásnohorské v Ústí nad Labem. Odborné učebny fyziky a chemie projdou celkovou modernizací, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky osvětlení a vzduchotechniky na úroveň dnešních hygienických požadavků a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí pro výuku. Součástí projektu je též řešení vnitřní konektivity školy a bezbariérovost.

 

Cíl:

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a kompetencí v přírodovědných oborech.

 

Cíle bude dosaženo:

- celkovou modernizací odborných učeben fyziky a chemie s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků v přírodovědných oborech,

- zvýšením úrovně vybavení odborných učeben fyziky a chemie nejmodernějšími výukovými pomůckami pro badatelsky orientovanou výuku a uplatnění nových forem a metod výuky,

- zlepšením podmínek pro výuku v odborných učebnách - zlepšení podmínek osvětlení a vzduchotechniky na úroveň dnešních hygienických a technických požadavků,

- provedením stavebních úprav k zajištění bezbariérového řešení a za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání,

- zajištěním vnitřní konektivity školy a kvalitního připojení k internetu.

 

Z pohledu zajištění vnitřní konektivity školy, kvalitního připojení k internetu a pořízení  IT vzdělávacích  výukových pomůcek je kladen  důraz  na  zvýšení  kvality  výuky.

 

 

Výsledky:

V důsledku realizace projektu očekáváme tyto pozitivní změny ve výuce a uplatnění absolventů:

- zajištění moderních odborných učeben pro přírodovědné obory, které umožní badatelsky orientovanou výuku přírodovědných oborů,

- komfortní prostředí pro pedagogy odborných předmětů při výuce (efektivní řízení výuky, moderní IT vybavení a výukové pomůcky),

- uplatňování nových forem a metody výuky v přírodovědných oborech s využitím moderního a kvalitního vybavení učeben,

- zvýšení klíčových kompetencí a znalostí žáků v přírodovědných oborech

- lepší uplatnění absolventů školy při výběru a přijímacím řízení na přírodovědné obory navazujícího studia,

- zlepšení přípravy na výuku, průběhu výuky a její reflexe v důsledku zajištění vnitřní konektivity školy a kvalitního připojení k internetu.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.