Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Aktuality

  21. 05. 2020

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole v červnu 2020

Žáci 2. stupně budou přítomni ve škole výhradně v těchto případech:

  • vyzvednutí věcí ze šatní skříňky podle pokynů třídních učitelů,
  •  
  • odevzdání učebnic (pouze žáci 9. ročníku a žáci nižších ročníků, pokud od září mění školu), rovněž dle pokynů třídních učitelů,
  •  
  • předání vysvědčení (harmonogram a rozpis bude upřesněn v ŽK a na www v týdnu od 22. 6. 2020).

Výuka bude nadále pokračovat distančním způsobem.


ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem opět přivítala děti 

Více v odkazu zde.


Výuka na dálku - zadávání učiva

Dosavadní způsob výuky a zadávání učiva bude pokračovat do 19. 6. 2020


Vrácení poplatku za Itálii

Dle informací CK se bude vracet 100 % zaplacené částky. Předpokládáme, že věc bude vyřízena během června.


Vrácení poplatku za Irsko

Informace od CK je následující: Ti, kteří zaplatili plnou částku v řádných termínech, dostanou zpět 100 % na přelomu května a června (jedná se o většinu klientů).

Ti, kteří nedoplatili určené částky včas, budou kráceni o zatím blíže neurčený obnos.


Vrácení poplatku za školu v přírodě

V průběhu června bude vráceno 100 % zaplacené částky.


Vypořádání úhrady za školní družinu

Úhrada za školní družinu v období březen až červen 2020 bude převedena na období září až prosinec 2020.

Rodičům žáků, kteří již nebudou družinu navštěvovat, bude poměrná část úhrady vrácena v průběhu září 2020.


Vypořádání úhrady za školní zájmové kroužky

Úhrada za nerealizované kroužky v březnu až květnu 2020 bude převedena na období říjen až prosinec 2020.

  18. 05. 2020

Upozornění pro rodiče žáků 1. stupně přihlášených k docházce do školy od 25. 5. 2020

Žáci odcházejí ze školy dle informací vyplývajících z dotazníku, kterým jste dítě k výuce přihlásili.

Tzn. ihned po dopoledním programu (nejdříve v 11.40), nebo ve 13, ve 14, v 15, či v 16 hodin.

Žádné jiné varianty či výjimky nejsou z technických důvodů možné.


Od 25. 5. nelze vydávat obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole

Od 25. 5. do 30. 6. nelze vydávat obědy do nosičů.

Důvodem jsou mimořádná hygienická opatření – není povolen vstup cizích osob do prostor jídelny ani vnášení cizího nádobí.

  06. 05. 2020

Vracení výpůjček do školní knihovny – výhradně pro 9. ročník

Vypůjčené knihy a další materiály ze školní knihovny vracejte v průběhu přípravy na přijímací zkoušky do rukou paní Mgr. Kyptové nebo je vraťte s učebnicemi ve stanovených termínech.

Vrácení učebnic – platí výhradně pro 9. ročník

V pátek 5. 6. průběžně od 8 do 12 hodin se dostavte do školy do kabinetu své(ho) třídní(ho) učitele/učitelky se všemi učebnicemi. Výjimkou jsou učebnice ČJ, literatury a MAT, které si můžete ponechat až do přijímacích zkoušek. Tyto vrátíte přesně o týden později – v pátek 12. 6. opět mezi 8. a 12. hodinou. Do školy vstupujte na čip, nezvoňte zbytečně na sekretariát. Čip ve školní jídelně vraťte v den, kdy donesete poslední učebnice.

Vracení čipů – výhradně pro 9. ročník

Vrací se u kancelářského okénka v jídelně – v pátek 5. 6. nebo 12. 6., vždy od 7 do 10 hodin. Později to nepůjde.

 


Placení obědů na období od 25. 5.

V PŘÍPADĚ PLACENÍ OBĚDŮ HOTOVĚ MUSÍTE PŘIJÍT ZAPLATIT VE ČTVRTEK 21. 5. V DOBĚ OD 7 DO 14 HODIN.

Platíte-li inkasací z účtu, toto se vás netýká.


Informace pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

Důležité informace najdete v přiložených dokumentech po kliknutí na více informací.

  05. 05. 2020

Žáci přijatí do 1. třídy od září 2020

Více naleznete v přiložených dokumentech po kliknutá na více informací.

  04. 05. 2020

VÝUKA – 9. ROČNÍK

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – od 11. 5. 2020

Více naleznete v přiložených dokumentech po kliknutí na více informací.

  29. 04. 2020

Zápis 2020/2021

Fotografie z průběhu zápisu naleznete po kliknutí na více informací.

  28. 04. 2020

 

„Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019-20“

Soubor ke stažení naleznete po kliknutí na více informací.

  31. 03. 2020

Škola v přírodě

Škola v přírodě je pro tento školní rok zrušena.

Částky zaplacené na tuto akci vám budou vráceny na účet nejpozději do 20. 6. 2020.


Žádosti o ošetřovné

Případné žádosti o ošetřovné vyřizujte na info@zseliska.cz či na 777 777 890 (paní tajemnice Petrů).

Děkujeme za pochopení.

  26. 03. 2020

 

 

Zápis do 1. ročníku

Aktuální informace a vše důležité naleznete v přiložených dokumentech, které jsou ke stažení po kliknutí na více informací.

  24. 03. 2020

Pro rodiče, kteří platí stravenky v hotovosti:

Částky za odhlášené obědy kvůli koronaviru budou přesunuty na platby za období po nástupu do školy.

  24. 03. 2020

Nabídka pro rodiče  od firmy MIRONET

Mironet zajistí 1000 počítačů dětem rodin v nouzi pro jejich domácí studium.

Veškeré důležité informace naleznete po kliknutí na link níže.

https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

  23. 03. 2020

One Drive – zadání učiva a materiálů

 

Každá třída má na své nástěnce v ŽK odkaz na One Drive pro zadání učiva a předání materiálů podle jednotlivých předmětů a skupin. 

 

Od 13. 3. 2020 tento zdroj pravidelně  kontrolujte.

  23. 03. 2020

V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného.

Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:


www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy

 

Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.
Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.
OBJEDNÁVKY ODEVZDANÉ  VE  ŠKOLE PŘED 11.3. BUDOU ODESLANÉ HROMADNĚ ZE ŠKOLY.

  19. 03. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k situaci se ruší ​ředitelské volno stanovené na 29. a 30. 6., školní rok tedy skončí až 30. 6., pokud nebude MŠMT ČR stanoveno jinak. Rovněž se na podzim neuskuteční tradiční třídenní akce pro 2. stupeň PES.

DALŠÍ PARTNEŘI

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln

MENSA

Střední průmyslová škola stavební

TP Net

SKŘIVÁNEK

ANKETA