Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  18. 01. 2021

www.dostupnedoucovani.cz

Studentský dobrovolnický projekt www.dostupnedoucovani.cz

Určený žákům od 9 do 14 let. Doučování je poskytováno bezplatně.


Informace pro strávníky ŠJ


Vzhledem k prodloužení mimořádných opatření budou zatím na období 11. až 22. 1. odhlášeny stravenky (netýká se 1. a 2. třídy).
Pokud máte zájem o odběr obědů do jídlonosičů, musíte si na toto období stravenky přihlásit - přihlašování je možné od pátku 8. 1. do neděle 10. 1. do 13.00 (prostřednictvím strava.cz nebo jidelna@zseliska.cz nebo 777 777 892).
Děkujeme Vám za pochopení​!


 

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia


Letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky. Ředitelé středních škol budou moci uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.


O tom, zda ve škole budou jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, budou moct ředitelé u čtyřletých oborů rozhodnout do 8. března na základě počtu podaných přihlášek na školu. Uchazeči se mohou na školy hlásit do 1. března. Obvykle většina podává přihlášky na dvě školy.
   

Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.
 

Vzhledem k vzniklé situaci prosíme o sledování stránek školy, MŠMT a Cermatu.


 

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Prezenčně (ve škole) se učí 1. a 2. třídy.

Všechny ostatní třídy se učí distančně podle rozvrhu stejným způsobem jako na podzim.

Sledujte pravidelně ŽK a své účty na office.com (Teams, OneDrive).

Děkujeme všem za spolupráci!

 

Výdej obědů od 4. 1. 2021

Výdej pro žáky na distanční výuce mezi 11.15 – 11.40 do jídlonosičů.

Od 11.45 výdej žákům na prezenční výuce (1. a 2. třídy podle rozvrhu hodin) s konzumací ve školní jídelně.

Stravenky pro 3. až 9. třídy jsou od 4. 1. automaticky odhlášeny. Pokud máte o stravování zájem (vyzvedávání do jídlonosičů), můžete obědy přihlásit prostřednictvím strava.cz či na telefonním čísle 777 777 892 či na jidelna@zseliska.cz.

Děkujeme za spolupráci.​

 

 


LYŽAŘSKÝ A SNOWBORDOVÝ KURZ – LEDEN 2021

Snowboardový kurz se neuskuteční.

Lyžařský kurz se neuskuteční.

Zaplacené peníze budou co nejdříve vráceny.


Až do odvolání se přerušuje sběr papíru.

Děkujeme za pochopení.


 

Příprava na přijímací zkoušky online 

Více v přiloženém dokumentu po kliknutí na více.

  25. 11. 2020

Bližší pokyny k distanční výuce pro žáky a rodiče

 

1) Distanční výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu včetně přestávek.

2) Distanční výuka je povinná.

3) Žáci denně sledují pokyny v Bakalářích (ŽK), kde je také odkaz na úložiště OneDrive, a Teams.

4) V případě problémů kontaktujte svou/svého vyučující(ho) daného předmětu.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

  02. 11. 2020

Možnost rozšiřujícího studia všech předmětů (v AJ)

Centrum pro talentovanou mládež

https://www.ctm-academy.cz/online/proc-studovat-online


Ucelený systém individuálního učení, se kterým můžete začít na druhém stupni základní školy nebo nižším gymnáziu a dopracovat se až ke složení jedné i více mezinárodních AP zkoušek. 


Vzájemné učení a doučování mezi žáky/studenty = projekt talentify.me

Jste ochotni pomoci s učením druhým?

Hledáte pomoc s učením u vrstevníků?

Navštivte www.talentify.me – pro připojení využijte své školní maily @zseliska.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech po kliknutí na více.

  08. 10. 2020

Dodatek ke školnímu řádu - náležitosti distanční výuky


Doporučený postup u akutních onemocnění v době pandemie COVID19

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceny-postup-praktickych-detskych-lekaru-u-akutnich-onemocneni-v-prubehu-pandemie-covid-19/


Informace ohledně sběru 2020/2021

Až do odvolání se přerušuje sběr papíru.

Děkujeme za pochopení.

Více naleznete v přiloženém letáku po kliknutí na více informací.

ZŠ E. Krásnohorské pro Domov pro seniory Dobětice

  07. 10. 2020

2. fáze

Projekt na podzim vstoupil do své druhé fáze. Více naleznete v odkazu zde.

 

1. fáze

Barevný svět mezi generacemi - stejnojmenný projekt, díky kterému si babičky a dědečkové z Domova pro seniory Dobětice užijí krásný výhled, a který zároveň nabídne mladé generaci proniknout do světa seniorů. Více naleznete v odkazu zde.

Více ve fotogalerii zde.

Dodatek ke školnímu řádu

  26. 08. 2020

týkající se povinnosti účastnit se distanční výuky naleznete zde.


Kartičky na mléko

Platnost loňských kartiček na mléko z automatu je prodloužena i na tento školní rok. Stačí ji mít nabitou penězi. Pokud jste ji ztratili a máte o ni zájem, zakupte si novou ve školní jídelně.


 

Druhý ročník mezinárodního programu DofE začíná! Bližší informace obdržíte zde. 

Nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny od 1. 10. 2020.

  03. 06. 2020

Nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny od 1. 10. 2020.

Více nalezente v přiložených dokumentech po kliknutí na více informací.

Ceny stravenek od 1. 9. 2020

  01. 06. 2020

 

Ceny stravenek od 1. 9. 2020

Vzhledem ke značnému navýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit od 1. 9. 2020 cenu stravenky o 4 Kč.

Ceny stravného od 1. 9. 2020:

strávníci          6 – 10 let             27 Kč

strávníci         11 – 14 let            29 Kč

strávníci          nad 15 let            32 Kč


Vypořádání úhrady za školní družinu

Úhrada za školní družinu v období březen až červen 2020 bude převedena na období září až prosinec 2020.

Rodičům žáků, kteří již nebudou družinu navštěvovat, bude poměrná část úhrady vrácena v průběhu září 2020.


Vypořádání úhrady za školní zájmové kroužky

Úhrada za nerealizované kroužky v březnu až květnu 2020 bude převedena na období říjen až prosinec 2020.

Zápis 2020/2021

  29. 04. 2020

Fotografie z průběhu zápisu naleznete po kliknutí na více o.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

  29. 01. 2020
Upozorňujeme, že dle platné vyhlášky jsou zákonní zástupci povinni si ohlídat konec platnosti DOPORUČENÍ ŠPZ a požádat výchovného poradce o vystavení dokumentů pro kontrolní vyšetření.

Sběr 2019/2020

  27. 01. 2020
Důležitá aktuální informace ke sběru
 
V souvislosti se situací na trhu sběrných surovin (starý papír) se až do odvolání ruší sběr.
 
 O dalším postupu budeme informovat.

Naši žáci v Německu

  05. 12. 2019

více se zobrazí po kliknutí sem.

Mikuláš

  05. 12. 2019

Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně 5. 12. 2019

Dopravní výchova

  18. 09. 2019

Naše škola opět získala putovní pohár Městské policie za nejlepší výsledky v dopravní výchově, kterou během celého školního roku absolvují žáci čtvrtých tříd všech ústeckých škol na dopravním hřišti. Zároveň byli odměněni i jednotlivci s nejlepšími výsledky v závěrečných testech z dopravní výchovy.

Žáci naší školy s nejlepšími výsledky v dopravní výchově ze všech ústeckých škol byli odměněni zajímavou exkurzí, která jim přiblížila práci městské policie. Po kliknutí na více informací se zobrazí fotogalerie z dané akce.