Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Aktuality

  26. 06. 2020

Vážení rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, milí žáci!

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na vzdělávání dětí v době uzavření školy.

Děkujeme za vaši trpělivost a vytrvalost.

Děkujeme za spolupráci a podnětné připomínky.

Přejeme Vám odpočinkové léto a věříme, že se v září setkáme již bez komplikací.

Pochvalný list pro rodinu naleznete po kliknutí na více informací.

  25. 06. 2020

ZŠ E. Krásnohorské pro Domov pro seniory Dobětice

Barevný svět mezi generacemi - stejnojmenný projekt, díky kterému si babičky a dědečkové z Domova pro seniory Dobětice užijí krásný výhled, a který zároveň nabídne mladé generaci proniknout do světa seniorů. Více naleznete v odkazu zde.

Více ve fotogalerii zde.

  03. 06. 2020

Nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny od 1. 10. 2020.

Více nalezente v přiložených dokumentech po kliknutí na více informací.

  01. 06. 2020

 

Ceny stravenek od 1. 9. 2020

Vzhledem ke značnému navýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit od 1. 9. 2020 cenu stravenky o 4 Kč.

Ceny stravného od 1. 9. 2020:

strávníci          6 – 10 let             27 Kč

strávníci         11 – 14 let            29 Kč

strávníci          nad 15 let            32 Kč


Vypořádání úhrady za školní družinu

Úhrada za školní družinu v období březen až červen 2020 bude převedena na období září až prosinec 2020.

Rodičům žáků, kteří již nebudou družinu navštěvovat, bude poměrná část úhrady vrácena v průběhu září 2020.


Vypořádání úhrady za školní zájmové kroužky

Úhrada za nerealizované kroužky v březnu až květnu 2020 bude převedena na období říjen až prosinec 2020.

  29. 04. 2020

Zápis 2020/2021

Fotografie z průběhu zápisu naleznete po kliknutí na více informací.

  29. 01. 2020

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Upozorňujeme, že dle platné vyhlášky jsou zákonní zástupci povinni si ohlídat konec platnosti DOPORUČENÍ ŠPZ a požádat výchovného poradce o vystavení dokumentů pro kontrolní vyšetření.

Sběr 2019/2020

  27. 01. 2020
Důležitá aktuální informace ke sběru
 
V souvislosti se situací na trhu sběrných surovin (starý papír) se až do odvolání ruší sběr.
 
 O dalším postupu budeme informovat.

  05. 12. 2019

"Naši žáci v Německu" více se zobrazí po kliknutí sem.

Mikuláš

  05. 12. 2019

Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně 5. 12. 2019

Dopravní výchova

  18. 09. 2019

Naše škola opět získala putovní pohár Městské policie za nejlepší výsledky v dopravní výchově, kterou během celého školního roku absolvují žáci čtvrtých tříd všech ústeckých škol na dopravním hřišti. Zároveň byli odměněni i jednotlivci s nejlepšími výsledky v závěrečných testech z dopravní výchovy.

Žáci naší školy s nejlepšími výsledky v dopravní výchově ze všech ústeckých škol byli odměněni zajímavou exkurzí, která jim přiblížila práci městské policie. Po kliknutí na více informací se zobrazí fotogalerie z dané akce.

DALŠÍ PARTNEŘI

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln

MENSA

Střední průmyslová škola stavební

TP Net

SKŘIVÁNEK

ANKETA