Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Název projektu: Moderní škola

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003073

Projekt je zaměřen na kombinaci témat osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o témata: osobnostní rozvoj pedagogů, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků, rozvoj logického myšlení žáků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt Moderní škola je spolufinancován Evropskou unií.