Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Lessing-Gymnasium Döbeln

Lessing-Gymnasium Döbeln

Česko-německé setkání v Praze

Naši žáci se setkali s německými studenty v Praze, kde zakončili spolupráci v tomto školním roce.

Začalo to už v autobuse, kde viděli své německé kamarády, které znají již z jiných společných projektů a se kterými jsou v kontaktu i přes sociální sítě.

V Praze Češi ukázali německým studentům nejvýznamnější památky, ke kterým vždy řekli několik informací. Nevynechali ani Pražský hrad včetně katedrály sv. Víta. Společně poobědvali a navštívili v malých česko-německých skupinách interaktivní výstavu věnující se hudbě a zvuku. Společný den zakončili slovy, že spolupráce bude i nadále mezi oběma školami pokračovat a že se těší v novém školním roce na další společné akce.

 

Lédl, ZŠ E. Krásnohorské

Více ve fotogalerie zde.

A na stránkách měsíčníku "Žít Ústí" zde.

Česko-německý den s partnerskou školou
13. 11. 2015

Guten Tag,

ich heiβe Honza Nosek, und ich besuche die Grundschule Eliska Krasnohorské in Aussig.

Vor kurzer Zeit machten wir einen Ausflug mit unserer Partnerschule aus Deutschland. Der Ausflug gefiel mir sehr, alle sprachen viel - natürlich auf Deutsch. Alles machten wir zusammen. Wir waren in der Bibliothek, im Museum und danach fuhren wir nach Theresienstadt. Hier besuchten wir die Kleinen Festung.


In der Bibliothek machten wir verschiedene Aufgaben und wir trafen uns zusammen. Im Museum war für uns eine Ausstellung vorbereitet. Alle stellten neue Information fest. Dann hatten wir eine Pause. Nach der Pause fuhren wir mit dem Bus nach Theresienstadt. Im zweiten Weltkrieg diente die Kleine Festung wie Gefängnis Prager Gestapo. Alles war hier ungemütlich und alles war kalt. Danach verabschiedeten uns auf dem Parkplatz und alle fuhren nach Hause.


Diese Begegnung hat mir sehr gefallen.

Video z akce naleznete zde.

Honza Nosek

Návštěva Prahy společně s partnerskou školou.

Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se dne 2. 12. 2013 společně s žáky partnerské školy z Döbeln zúčastnili exkurze do Parlamentu ČR. Společně s německými žáky si prohledli prostory Poslanecké sněmovny a měli možnost i besedovat.

Naopak ve dnech 16. – 17. 12. 2013 se čeští žáci zúčastnili výjezdu do partnerské školy v Döbeln, kde se s německými žáky podíleli na společných aktivitách k tématu parlamentarismus. Navštívili Landtag v Drážďanech, kde byla domluvena beseda se zastupitelem panem H. Homannem, který žáky seznámil s jeho prací v parlamentu a obecně na jakých principech parlament v Sasku funguje. Poté si žáci samotný parlament prohlédli. Měli to štěstí, že mohli vidět poslance práce při zasedání, neb dne 17. 12. 2013 byl dnem, kdy v parlamentu byla schůze. V rámci pobytu čeští žáci vystoupili i na vánočním koncertu partnerské školy. Svůj pobyt žáci završili přenocováním v německých hostitelských rodinách. 

Česko-německý Fotoworkshop – Den s partnerskou školou

13. května jsme se spolu s 15 dalšími studenty naší školy, panem učitelem Lédlem a němčiny neméně znalou paní učitelkou Štorchovou vydali do německého městečka Döbeln. 

Vybraní žáci a pedagogové partnerského Lessing- Gymnasia už na nás čekali, když jsme zaparkovali náš nezaměnitelný český minibus před branou jejich školy. A po krátké dvojjazyčné přednášce na téma fotografování (pro úplnost informací: někdo by čekal, že když říkám „dvojjazyčná“, myslím česko- německá, ale přednášející se ve skutečnosti namáhali pouze s překladem do angličtiny, nikoli do mnohem složitější češtiny) jsme se po dvojicích nebo trojicích vydali s fotoaparáty v rukou do centra Döbeln. Koneckonců kvůli tomu jsme sem přece jeli. Abychom do paměti fotoaparátů, kamer a mobilních telefonů zachytili město, které bychom pro jeho venkovskou malebnost mohli klidně nazvat přerostlou vesnicí, jak ho vidíme my – v prvních dojmech jeho neohraného půvabu.

Po několika hodinách jsme se opět vrátili do budovy Lessing- Gymnasia. Nastal čas pro hlavní úkol celého dne: vybrat z nepřeberného množství nafocených snímků pouze nejlepší dva. A využít své jazykové dovednosti k přesvědčení svých německých přátel, které dva snímky by to podle nás měly být. Všem se ale povedlo tento zdánlivě jednoduchý, avšak ve skutečnosti komplikovaný úkol splnit a s pocitem uspokojení z dobře odvedené práce jsme se mohli jít posadit do divadelního sálku, v němž studenti obvykle nacvičují hry při hodinách dramatické výchovy. Nyní plnil funkci koncertní haly.

Právě v den naší návštěvy se totiž na Lessing- Gymnasiu konal každoroční jarní koncert. Krom mnoha nadaných zpěváků a zpěvaček, klavíristů a bubeníků z Německa na něm vystoupili i tři žáci z naší školy a předvedli, že ani studenti z Elišky se nemají za co stydět. Krásně a harmonicky tak za velkých ovací uzavřeli tento den.

17. června nám naši návštěvu žáci z Německa oplatili. Sice jsme pro ně neměli žádnou besídku, neb Eliščino hudební jaro už proběhlo, ale zato jsme jim ukázali Ústí v celé jeho kráse a přidali několik zajímavostí a poutavých informací, které jsme byli ochotni přeložit dokonce i do němčiny.

A abychom našim, snad mohu říci kamarádům, program přece jen zpestřili, rozhodli jsme se navštívit koncentrační tábor Terezín. Zajistili jsme prohlídku v němčině i v češtině. Dva žáci naší školy absolvovali z vlastní vůle program v němčině.

Kromě znalostí mnoha nových německých slovíček nám tento projekt přinesl další zkušenosti s působením v cizojazyčném prostředí a upevnil naše školní mezinárodní vztahy.

Marie, IX.A

Partnerská škola z německého Döbeln

ZŠ E. Krásnohorské Ústí nad Labem našla partnerskou školu v Lessing-Gymnasium Döbeln v sousedním Německu.

Vzájemná spolupráce mezi naší školou a Lessing-Gymnasium Döbeln započala již minulý školní rok 2011/2012 realizací projektu „Holocaust ve školství očima dvou národů“, jehož hlavním cílem bylo srovnání českých a německých učebnic věnujících se tomuto tématu.

V minulém roce se uskutečnilo též pracovní setkání učitelů a ředitelů škol v obou městech.

V letošním školním roce jsme navázali užší spolupráci mezi oběma školami projektem pod názvem „Döbeln a Ústí nad Labem žákovským objektivem“. První etapa projektu – výjezd českých žáků do partnerské školy v Döbeln – byla již realizována. V červnu očekáváme návštěvu německých žáků u nás v Ústí nad Labem.

V nejbližší době bude podepsána oficiální smlouva o spolupráci mezi oběma školami.

 

Odkaz:

http://www.lgd.de/news/05/1405-gymnasium-hat-eine-neue-partnerschule.html

Partnerschule aus Döbeln

Die Grundschule E. Krásnohorské fand eine Partnerschule das Lessing-Gymnasium Döbeln in Deutschland.

Die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen unserer Schule und dem Lessing-Gymnasium Döbeln begann schon im vergangenen Schuljahr 2011/2012. Die beiden Schulen realisierten gemeinsam schon das Projekt „Holocaust im Schulwesen im Blick von zwei Völkern“. Der Inhalt des Projektes war die Analyse der deutschen und tschechischen Schulbücher zum Thema Holocaust.

Im vergangenen Jahr fand auch das erste Treffen der Lehrer und Schulleiter in beiden Städten.

In diesem Schuljahr knüpften wir an enge Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen mit dem Projekt „Döbeln und Ústí nad Labem durch den Fotoapparat entdecken“ an. Der erste Teil – Ausfahrt der tschechischen Schüler in die Partnerschule – wurde schon realisiert. Im Juni lernen auch die deutschen Schüler unsere Stadt kennen.

In kurzer Zeit wird der offizielle Kooperationsvertrag  zwischen beiden Schulen unterzeichnet.