Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
" FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ "

- Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu -

 

Jsme základní školou, jejímž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Naše škola má mnohaletou tradici ve výuce cizích jazyků. Od roku 2015 jsme také školou bilingvní a dle rozhodnutí MŠMT vyučujeme některé předměty v angličtině. S výukou prvního cizího jazyka začínáme v 1. ročníku paralelně s bilingvní výukou ve vybraných předmětech. V nejazykových hodinách využíváme metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), tato metoda je využívána především v souvislosti s anglickým a německým jazykem. Francouzštinu a španělštinu vyučují rodilí mluvčí.

Kapacita školy je 720 žáků, kapacita školní družiny je 200 žáků. Sídlíme v budově z roku 1983, která je tvořena 5 propojenými pavilony a která je obklopena rozsáhlým přírodním a sportovním areálem.