Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

 

Univerzita J. E. Purkyně

 

jidelnicek3.jpg
jidelnicek4.jpg
jidelnicek5.jpg

Organizace výdeje obědů od 30. 11. 2020

Výdej pro žáky na distanční výuce mezi 11.30 – 11.45 do jídlonosičů.

Od 11.45 výdej žákům na prezenční výuce s konzumací ve školní jídelně.

Nemáte-li o stravování v některé dny zájem (např. v době distanční výuky), od úterý 24. 11. můžete obědy odhlásit prostřednictvím strava.cz či na telefonním čísle 777 777 892.

Stravování ve školní jídelně od 18. 11.

Stravování bude od 18. 11. probíhat v tomto režimu:

a) Žáci, kteří mají výuku ve škole, se stravují sami či s družinou​ v obvyklé době. Pokud obědy platíte hotově, přijďte je zaplatit v pondělí 16. 11. mezi 7. a 14. hodinou.

b) Žáci, kteří mají distanční výuku, si mohou přijít pro oběd do jídlonosiče mezi 11.15 a 11.45. V jiném čase nebudou do školy vpuštěni. V jídelně se nemohou stravovat, mohou pouze jídlo vyzvednout. Objednávku obědů učiňte na www.strava.cz nebo volejte školní jídelnu 777 777 892. Pokud obědy platíte hotově, přijďte je zaplatit v pondělí 16. 11. mezi 7. a 14. hodinou


Ceny stravenek od 1. 9. 2020

Vzhledem ke značnému navýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit od 1. 9. 2020 cenu stravenky o 4 Kč.

Ceny stravného od 1. 9. 2020:

strávníci          6 – 10 let             27 Kč

strávníci         11 – 14 let            29 Kč

strávníci          nad 15 let            32 Kč


 


Pro rodiče, kteří platí stravenky v hotovosti: 

Částky za odhlášené obědy kvůli koronaviru budou přesunuty na platby za období po nástupu do školy.

Ceny obědů od 1.9.2019

např. Bude-li v aktuálním školním roce dítěti 15 let, spadá již od 1. 9. do kategorie patnáctiletých.

Strávníci 6 – 10 let 23,-kč
Strávníci 11 – 14 let 25,-kč
Strávníci nad 15 let 28,-kč

Placení stravného probíhá bezhotovostně doplatkem po uplynutí měsíce vždy ke 12. dni měsíce, nebo prodejem za hotové vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci od 7 do 14 hodin.

  Elektronický objednávací systém

Obědy je nutné přihlašovat i odhlašovat 24 hodin před příslušným obědem do 13 hod. 

 

SEZNAM ALERGENŮ

Mléčné výrobky a ovoce jsou zařazovány dle aktuální nabídky.

Vedoucí školní jídelny: Václava Sedlmayerová

Úřední hodiny pro žáky - od 7:30 - 8:00

Kontakty

Telefony: +420 475 211 915, +420 777 777 892

IZO: 102 765 961

Email: jidelna@zseliska.cz