Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Aktuální seznam kroužků pro školní rok 2022/2023

naleznete zde (zájmové kroužky 2022-2023.pdf)

 

Kroužky pořádáné ve škole různými kluby nebo jinými organizacemi šk. r. 2022/2023

 


Od pátku 2. 9. 2022 je vzhledem k naplněné kapacitě školní družiny pro žáky 4. a 5. tříd otevřen kroužek volnočasových aktivit. Provoz kroužku je stejný jako provoz školní družiny (6,00 – 8,00 a 12,35 – 17,00 hod.)

 

Prosíme zákonné zástupce, aby využili kroužek opravdu pouze v nejnutnějších případech, neboť jeho kapacita je omezena. Cena kroužku je stejná jako cena za školní družinu. Přihlášky a platby v hotovosti (převodem nelze) u vedoucí školní družiny paní Vladimíry Kohoutové. Platba od 15. do 23. 9. 2022.


 

Vyplněné přihlášky na zájmové kroužky pořádané školou odevzdávají žáci 1. stupně třídní učitelce, žáci 2. stupně odevzdávají přímo vyučujícímu daného kroužku. Přihláška na kroužek je ke stažení zde: (Přihláška na kroužek)