Základní škola Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Česky English Deutsch Français

Facebook - Instagram - Eshop

Univerzita J. E. Purkyně

 

Aktuality

  26. 05. 2023

 

Přijímáme děti do 6. – 9. tříd s nástupem od 1. 9. 2023

 

Ve všech třídách AJ + výběr mezi francouzským a německým jazykem.

 

Lze vybírat mezi klasickou matematikou a metodou Hejného.


NÁBOR DO ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

Více naleznete zde (nábor do Ústeckého dětského sboru.pdf)


 

 

Nový E-SHOP školy

 

Odkaz naleznete na našich stránkách vedle odkazů na FACEBOOK a INSTAGRAM případně v nepřehlédněte.

 


 

Důležité informace pro rodiče strávníků

 

Dokument ke stažení zde: Informace pro rodiče.doc

 


Zápis k povinné školní docházce (1. třídy pro rok 2023/2024)

 

Seznam přijatých naleznete zde.

 

První schůzka rodičů a třídních učitelek se koná ve škole ve čtvrtek 15. 6. od 16 hodin.

 


Přijmeme vyučenou kuchařku a pomocné kuchařky s praxí do školní jídelny. Nástup od 21. 8. 2023.

Bližší informace u vedoucí jídelny na tel. 777 777 892.


Zápis k povinné školní docházce (1. třídy pro rok 2023/2024)

 

Kompletní pokyny k zápisu najdete zde.

 

Souhlas druhého zákonného zástupce naleznete zde.

 

Vstup do systému naleznete zde.

 


 

Naše škola navázala spolupráci s metodickým centrem pro učitele cizích jazyků a jazykovou školou contexta.

 

(www.contexta.cz)

 

Contexta s.r.o.

Stali jsme jejich pilotní školou.

  17. 02. 2023

Aktuální číslo školního časopisu najdete (zde)


 

 

V letošním školním roce (2022/2023) probíhá opět sběr papíru.

 

Bude se konat každý první čtvrtek v měsíci.

 

Finální výsledky naleznete zde.

 

Bližší informace v letáku zde (leták 2022-2023.pdf)


 

 

Od 1.9 2022 NAVÝŠENÍ CEN OBĚDU Z DŮVODŮ VYSOKÝCH CEN POTRAVIN.

 

1. KATEGORIE    1tř.  -  4tř.           30,-Kč

2. KATEGORIE    5tř.  -  8tř.           32,-Kč

3. KATEGORIE    9tř.                       35,-Kč

ČIP na odběr stravy a vstup do budovy školy  125,-Kč.

Prosíme o navýšení limitu pro inkasní platbu z bankovního účtu na 900,-Kč za osobu.


Upozornění na zákaz vjezdu k budově školy

Na základě podnětu Městské policie Ústí nad Labem upozorňujeme všechny řidiče na riziko pokuty při vjezdu do zákazu k budově školy.


 

 


Od 1. 1. 2022 poplatek ve výši 115 Kč za čip (na vstup do školy a pro výběr stravy v jídelně) je NEVRATNÝ. 

  12. 10. 2021

Národní plán doučování

V souvislosti s národním plánem doučování bude na naší škole od října do prosince odučeno přes 400 vyučovacích hodin vedle běžné výuky. Budou tak podpořeni žáci, kteří mají problémy se zvládáním učiva v souvislosti s omezením provozu škol v minulém školním roce. Další doučování probíhá v rámci projektu EU (tzv. šablony).

Jazyková příprava cizinců

Naši školu v současné době navštěvuje přibližně 10% cizinců. Řada z nich má jazykovou bariéru, která významně ovlivňuje jejich vzdělávání. Ve škole v tomto pololetí probíhá prozatím 5 kurzů jazykové přípravy, které navštěvuje celkem 34 žáků napříč všemi ročníky. Jsou mezi nimi i žáci z jiných ústeckých škol, které neposkytují jazykovou přípravu. Naše základní škola je také jednou ze dvou škol v Ústeckém kraji, jež poskytuje jazykovou přípravu i distančně pro vzdálenější školy z jiných obcí.


10. výročí spolupráce s partnerskou školou

V tomto školním roce oslaví naše škola 10leté výročí spolupráce s naší partnerskou školou - Lessing-Gymnasium Döbeln. K tomuto výročí chystáme další společné akce, které byly přerušeny pandemií koronaviru.

Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola byla oceněna vedením DofE (Duke of Edinburgh) České republiky za vynikající práci s mládeží.

logo Dofe.cz


 

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA PRO DĚTI/ŽÁKY CIZINCE

           

INFORMACE PRO RODIČE

 

ЯЗЫКОВАЯПОДГОТОВКА ДЛЯДЕТЕЙШКОЛЬНИКОВИНОСТРАНЦЕВ.pdf

 

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHOTRẺ EM HỌC SINHNGOẠI QUỐC.pdf

 


 

Školní řád od 1. 9. 2021.pdf

 

  02. 11. 2020

Možnost rozšiřujícího studia všech předmětů (v AJ)

Centrum pro talentovanou mládež

https://www.ctm-academy.cz/online/proc-studovat-online


Ucelený systém individuálního učení, se kterým můžete začít na druhém stupni základní školy nebo nižším gymnáziu a dopracovat se až ke složení jedné i více mezinárodních AP zkoušek. 


Vzájemné učení a doučování mezi žáky/studenty = projekt talentify.me

Jste ochotni pomoci s učením druhým?

Hledáte pomoc s učením u vrstevníků?

Navštivte www.talentify.me – pro připojení využijte své školní maily @zseliska.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech po kliknutí na více.