Žákovské aktivity


Dne 24. 4. se na ústeckém Gymnáziu Jateční konala akce DofE. Nejdříve jsme si mysleli, že je to nějaká zbytečná akce, ale hned na jejím začátku jsme byli všichni mile překvapeni. V úvodní dvacetiminutové přednášce jsme se dozvěděli, co je DofE, co nám přinese, proč s tím začít. Na DofE je skvělé, že  v něm každý najde, co má rád, a co ho baví. Díky tomuto projektu může pracovat na svém talentu a přitom dosahovat úspěchů. V druhé části jsme si mohli vyzkoušet různé praktické činnosti – vše od vaření, pletení náramků na přežití, malování na textil, až po veslování na trenažeru, stolní tenis, virtuální realitu. Akce byla velmi zábavná a všem se nám moc líbila.                                                                                            Barbora Stříbrná, 7. A

Fotogalerie viz zde.


Sbírka pro Fond Sidus – děkujeme všem dárcům.


Projekt KROKUS - více viz odkaz zde. Naše škola vyhrála soutěž o nejhezčí VÁNOČNÍ STROMEČEK, která probíhala v OC Fórum. Více viz fotogalerie zde.

Sbírka Sidus - oficiální certifikát naleznete zde.


Vážený pane řediteli!

Děkujeme velmi za dary, kterými jste nás dnes s Vašimi dětmi a jejich rodiči obdarovali. Přejeme krásné prožití vánoc a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

Jaroslava Ježková, vedoucí centra

 Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí n. L.Beseda s pamětnicí holocaustu

Třída 9. B se účastnila společně s dalšími studenty dne 30. 1. na FF UJEP besedy s paní Doris Grozdanovičovou, která přežila období holocaustu v terezínském ghettu. Paní Doris je velmi vitální dáma, která se podělila s našimi žáky o svůj příběh, který zejména v době Protektorátu Čechy a Morava prožila. Její příběh byl plný emocí a dojetí. Žáci měli ještě dlouho po besedě o čem přemýšlet a ve škole se k besedě ještě formou diskuze vrátili. Vyplynulo z toho, že těchto setkání si žáci cení, protože se s historií seznamují mnohem intenzivněji než jen prostřednictví učebnic ze školních lavic.

Více ve fotogalerii zde. 

Článek v novinách najdete zde.

Odkaz na reportáž z regionální televize - Ústecko


Gymnasium Döbeln

Ohlédnutí za společnou akcí 15. 12. 2016 naleznete zde.


Naši žáci hosty Židovské obce v Teplicích

Více zde.


ZŠ E. Krásnohorské celý den šprechtila

Více najdete zde.

Česko-německý vánoční koncert na ZŠ E. Krásnohorské

Naše škola hostila v prosinci německé studenty z partnerské školy z města Döbeln. Němečtí studenti přijeli do naší školy také proto, aby si secvičili společné hudební vystoupení na vánoční koncert, který škola organizovala. Při této příležitosti byl připraven bohatý doprovodný program. Češi i Němci nejen zpívali, ale i pekli vánoční cukroví, malovali si trička a poznávali vánoční město. Tato akce se oběma stranám líbila a všichni se těší na další setkání.

Více naleznete ve fotogalerii zde.

ZŠ E. Krásnohorské


Naši žáci hosty Židovské obce v Teplicích

Více zde.


Na konto Dobrých andělů jsme přispěli částkou 9800 Kč.

 ZŠ E. Krásnohorské v Ústí n/L. celý den ŠPRECHTILA

Pro naše žáky jsme za spolupráce s německým rodilým mluvčím v rámci akce „ŠPRECHTÍME“ připravili na pátek 14. 10. 2016 zážitkový program. Žáci si nejen ověřili dosavadní znalosti němčiny a poznali, že němčinu aktivně používají, ale i formou dalších her a aktivit si rozšířili slovní zásobu. Žáci komunikovali nejen v menších skupinách nebo individuálně, ale hlavně se němčinou celý den bavili. Do budoucna plánujeme další akce, které budou s němčinou spojené. Více ve fotogalerii zde.

 

J. Lédl


V.A na výletě v Drážďanech

Ve čtvrtek 20.6.2013 jsme byli, my žáci V.A, několik dalších dětí z jiných tříd a paní učitelky Diusová a Štorchová na výletě v Drážďanech.  Navzdory velkému vedru jsme si to užili. Jeli jsme klimatizovaným autobusem a byli jsme v klimatizovaných muzeích. Ale od začátku. Nejprve  jsme si prošli historické centrum města. Paní průvodkyně měla zajímavý komentář ke všem stavbám, které jsou něčím  významné. Potom jsme pospíchali do Technického dopravního muzea.  Tam jsme viděli historická auta, letadla, vlaky a další dopravní a technické zajímavosti. Po návštěvě tohoto muzea jsme měli chvíli rozchod ve městě, kdy jsme si mohli koupit zmrzlinu a jiné dobrůtky. Potom jsme pospíchali do muzea hygieny. Tady jsme získali spoustu informací o lidském těle a zdraví. Líbilo se nám, že tam bylo mnoho interaktivních doplňků a hraček. Pár fotek můžete vidět ve fotogalerii. Výlet se povedl, byl super. Ale teď už se těšíme na prázdniny!


Den Země

V sobotu 23. 4. 2011 se naše škola zúčastnila "Dne Země". Šlo o kampaň na podporu velkých lidoopů. Akce proběhla v ZOO Ústí nad Labem a zúčastnili se jí žáci, kteří chodí na volitelný přírodopis s paní učitelkou Mgr. Šárkou Ponížilovou. Fotky naleznete ve fotogalerii.


Putování po zaniklých obcích

Dne 1. 4. 2011 jsme se s Historicko-geografickým kroužkem vydali prozkoumat zaniklé obce v oblasti Bukové hory. Z Ústí nad Labem jsme jeli autobusem do Zubrnic, kde naše putování začalo. Šli jsme po zeleně značené turistické stezce.

Celkem jsme prošli pět zaniklých obcí (Mauerschin, Velké Stínky, Stará Homole, Vitín a Tscherlaken). Zpočátku jsme museli jít prudce do kopce, abychom se dostali k první zaniklé samotě Mauerschin. Poté terén stále stoupal až k bývalé obci Velké Stínky, od které jsme šli už z kopce.

Nejzachovalejší obcí je Vitín, kde jsme se mohli podívat i do plánu obce a na obrázky budov, které tu dříve stály. Dnes to jsou už jen ruiny, kde zůstalo mnohdy jen obvodové zdivo, ale našli jsme tam nejvíce pozůstatků lidských aktivit (malba na stěnách, kličky v okenních rámech, panty u dveří a kousky předmětů). Mohli jsme tak přemýšlet, jaké to mohlo být, když tu ještě bydleli lidé a jaký život tu asi vedli.

Osud těchto obcí byl zpečetěn odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy se nepodařilo natrvalo doosídlit tuto oblast.

Své putování jsme ukončili v Malém Březně, kde jsme nastoupili do autobusu a nechali se odvézt zpět do Ústí.

Opět máme nezapomenutelný zážitek a získali jsme představu, jak se asi žilo v okolí Bukové hory v dávné minulosti. Více naleznete ve fotogalerii.

 

 


 

 

Výjezdový pobyt žáků ZŠ E. Krásnohorské do Drážďan

Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se zúčastnili ve dnech 16.-18.3.2011 pobytu v Drážďanech k projektu „Dějiny spojují“, který na české straně zaštiťuje Collegium Bohemicum.

Během svého pobytu se setkali s pamětníky přeživší diktátorské režimy v Čechách i v Německu. Hovořili s pamětníky 2. světové války a komunistického režimu. Ptali se jich na různé otázky. Rozhovory měly často velmi emotivní charakter. Prezentovali i své vlastní výstupy k projektu před mezinárodním publikem, ke kterým dospěli svou intenzivní prací v Čechách. Seznámili se s fungováním Státního archivu v Drážďanech a mohli si sami vyzkoušet roli detektiva v objasnění případu pocházející z meziválečného období v Německu. Byla pro ně připravena i celá řada přednášek přibližující téma diktátorských režimů ve 20. století. Žáci si chválili nejen samotný program, ale i ubytování a stravu.

Na mnohých úkolech spolupracovali se svými vrstevníky z Německa,  kde rozvíjeli i své jazykové schopnosti a dovednosti.

 

 


 

Beseda s pamětnicí 2. sv. války paní Lisou Mikovou v rámci projektu „Dějiny spojují“

Dne 22.2.2011 jsme mohli přivítat na naší škole vzácnou návštěvu paní Lisu Mikovou, která k nám na ZŠ Elišky Krásnohorské přišla, aby se s námi podělila o své mnohdy velmi hrůzostrašné vzpomínky z období druhé světové války. Přišla s cílem, aby se to, co se stalo jí a mnohým dalším lidem, už nikdy nemuselo opakovat.

Celá beseda začala poutavou prezentací dvou žáků z Historicko-geografického kroužku o historii Židů v Ústí nad Labem a jeho okolí. Poté nám paní Miková vylíčila svůj příběh.

V den svých 20. narozenin byla deportována do ghetta v Terezíně, kde poznala lásku svého života. Oba byli ale převezeni do Osvětimi a poté pracovala v továrnách v opravdu zoufalých podmínkách. Ke konci války byla převezena do Mauthausenu, kde vlastně náhodou unikla smrti, jelikož zdejší plynové komory byly zlikvidovány jen den před jejím příjezdem, aby je neobjevili spojenci. Po ukončení války se shledala se svým mužem, ale její rodiče bohužel takové štěstí neměli.

Ve všech, kteří se zúčastnili, zanechala beseda velmi silné pocity. Dlouho jsme o tom přemýšleli. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.

Památku na toto setkání nám budou připomínat fotografie, které udělala paní Trbolová přímo na besedě, za což ji děkujeme. Více ve fotogalerii.


Ve středu 22. 12. 2010 se uskutečnil třetí ročník "VÁNOČNÍHO FLORBALU".Postřehy z tradiční akce najdete ve školním časopise - LEDEN.


Ve středu 10. listopadu 2010 jsme se s historicko – geografickým kroužkem vydali pod dozorem paní učitelky Piherové a pana učitele Lédla do krytu civilní obrany na Doběticích. Na zastávce Stříbrníky jsme se potkali s panem průvodcem a vydali se směrem ke krytu. Dorazili jsme ke vchodu z Kmochovy ulice, kde už na nás čekala paní správcová. Počkali jsme na odkódování alarmu, což se povedlo snad na třetí pokus. Hned za vchodem jsme se dali doprava a po pár metrech doleva. Prý kdyby došlo k výbuchu, aby se neprovalily dveře rovnou do krytu. Došli jsme do první místnosti a jen co začal pan průvodce mluvit, objevili se za námi dva policisté se slovy: „Tak jsme vás našli!“ Přijeli asi pět minut po špatném odblokování alarmu. Paní správcová uvedla věci na pravou míru a my jsme pokračovali dál. Dozvěděli jsme se, že nyní se kryt používá jako sklad materiálu pro výjimečné situace, jako například povodně. Jinak nám pan průvodce řekl spoustu technických údajů i zajímavostí. V krytu se dá přebývat nepřetržitě 3 dny. Je v něm uměle vytvořen malý přetlak, aby se dovnitř nedostaly žádné jedovaté látky, má vlastní zásobu vody, a dokonce má i svůj naftový agregát na výrobu elektřiny. Kryt je tedy plně soběstačný. Za zmínku ještě stojí, že je celý pod zemí a má kapacitu 500 lidí. Prohlídka trvala asi hodinu a snad se všem líbila.  

Více ve fotogalerii: Návštěva krytu civilní obrany  


1. 11. -12. 11. 2010 proběhla velká sbírka hraček pro předškoláky. Podíleli se na ní žáci VI.B. Ve sbírce se našli plyšáci, autíčka a všelijaké jiné hračky. Děkujeme všem, kteří se na této sbírce podíleli. Předškoláci budou mít určitě radost.