Vážení rodiče,

s ohledem na zápis do budoucích 1. tříd se v úterý 9. 4. mění organizace výuky takto:​

Třídy 1. stupně končí v 11.40, třídy 2. stupně ve 12.00. Děti poté ihned odcházejí na oběd do školní jídelny, či okamžitě opouštějí školu. Odpolední výuka se nekoná.

Děti zařazené do školní družiny režim nemění (družina je plně v provozu do 17 hodin).


Den otevřených dveří - video ke shlédnutí zde.


 

Elektronický zápis do 1. tříd pro rok 2019/2020 probíhá od 1. 3. do 9. 4. 2019 na adrese:

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 

V úterý 9. 4. od 13 do 18 hodin probíhá sběr vytištěných přihlášek na jednotlivých školách a vlastní zápis za účasti dítěte přímo na škole, kterou jste si vybrali. Dítě absolvuje orientační posouzení školní zralosti – zákonní zástupci mohou být po celou dobu přítomni.

PŘEDNOSTNĚ JSOU PŘIJÍMÁNI ZÁJEMCI ZE SPÁDOVÉHO OBVODU ŠKOLY – UVEDEN NA http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 

 

V řádném termínu přijímáme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 - rodiče předloží odpovědnému pracovníkovi ZŠ řádně vyplněnou žádost (nemáte-li možnost žádost vytisknout, vytiskneme vám ji u zápisu), rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

 

 

* předčasný nástup u dětí narozených 1. 9. – 31. 12. 2013 musí mít navíc vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny)

 

 

* předčasný nástup u dětí narozených 1. 1. – 30. 6. 2014 musí mít navíc vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a vyjádření registrujícího lékaře

 

 

* zákonný zástupce dítěte může písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.


Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019

Předávání zápisových lístků a přihlášek 
Předávání zápisových lístků a přihlášek na SŠ se uskuteční 12. 2. 2019 od 16.00 hod. ve školní jídelně.
Účast zákonných zástupců nutná.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.


 

Sportovně - jazykový kurz - Caorle 2019

Více informací zde.


Sběr ve školním roce 2018/2019

Případné stvrzenky za sběr noste paní Petrů pouze ve výjimečných případech a to nad 100 Kč.

Více viz leták zde.

Další sběr proběhne 4. 4. 2019 od 7:00-7:45

Aktuální výsledky naleznete zde.

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.